درباره انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

انجمن آیین دادرسی مدنی ایران تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آیین دادرسی مدنی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي آیین دادرسی مدنی، بعد از طی مراحل قانونی صدور مجوز فعالیت و براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است.

اولویت های فعالیت انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران، ارتقاي علمي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل می باشد:

1- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم آیین دادرسی مدنی سر و كار دارند.

2- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.

5- برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

6- انتشار كتب و نشريات علمي.

7- و سایر اقدامات لازم برابر مصوبات هیات مدیره انجمن.

مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط به انجمن های علمی و ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اشخاص ذیل می توانند بعنوان عضو این انجمن پذیرفته شده و ضمن همکاری با انجمن از امکانات و مزایای قانونی عضویت آن بهرمند شوند:

 • اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های سطح کشور.
 • شاغلین و بازنشتگان قوای سه گانه کشور اعم از:
  •       1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  •       2- قضات قوه قضاییه و حقوقدان ها و مدیران دفاتر قضایی سطح کشور.
  •       3- مدیران حقوقی ستادی و اجرایی دستگاههای سراسر کشور.
  •       4- مشاوران حقوقی و کارشناسان واحدهای حقوقی سطح کشور.
  •       5-و سایر حقوق دان ها و فارغ التحصیلان حقوق شاغل و بازنشسته قوای سه گانه و دستگاههای عمومی و حاکمیتی سطح کشور.
 • وکلای دادگستری سطح کشور.
 • سردفتران و دفترداران سطح کشور.
 • کلیه دانشجویان مقاطع مختلف و فارغ التحصیلان رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی.
 • کلیه سازمانها، ارگان ها، شرکت ها و موسسات حقوقی سطح کشور.

 

آیین دادرس مدنی چیست؟

آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آن‌ها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند.

منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به‌طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آیین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود.

از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آیین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.

 

قوانین آیین دادرسی مدنی

قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آیین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. در حال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می‌شودو حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند.

 

انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

لطفا منتظر بمانید ...