اهداف کمیسیون آموزش
از آنجا که انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران "به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی آیین دادرسی مدنی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در موضوعات آیین دادرسی مدنی، تشکیل شده است"، لذا وظایف کمسیون آموزش، بدین شرح تبیین می گردد:
- انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضای انجمن به دانشگاهها و سایر مراکز علمی و آموزشی و متقابلا" انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن.
- برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت یا مستمر (کارگاه های آموزشی) برای بهره مندی اعضای انجمن قضات، وکلاء، دانشگاهیان، فعالان و علاقه مندان حوزه آیین دادرسی مدنی و داوری.
- ایجاد بانک اطلاعاتی از کتابهای تألیفی داخلی و خارجی در زمینه آیین دادرسی مدنی و داوری به منظور ارتقای سطح علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی در رشته های مذکور.
- برگزاری سخنرانی های تخصصی در داخل و خارج از انجمن از جمله مراکز آموزشی، نهادهای عمومی و خصوصی.
- برگزاری نشست ها و همایش های های علمی و تخصصی ملی و بین المللی در همه سطوح.
- همکاری و تعامل با حوزه های آموزشی دادگستری، کانون های وکلای دادگستری، کانون های سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری و سایر نهادهای عمومی مرتبط.
 
ب) ساختار کمیسیون آموزش :
- کمیته تبادلات علمی
- کمیته بانک اطلاعاتی کتابها
- کمیته برگزاری سخنرانی، نشست ها و همایش های آموزشی
- کمیته برگزاری دوره های کوتاه مدت و مستمر
 - در هر کمیته، متناسب با مقتضیات امر، کار گروه های آموزشی تشکیل می شود.
- برگزاری دوره پیشرفته تجزیه و تحلیل آراءقضایی و چالش های آراء داوری، برگزاری نشست های هم اندیشی با قضات دادگستری به عنوان اولویت امر، پیشنهاد می گردد.

کمیسیون آموزش
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
لطفا منتظر بمانید ...