اهداف کمیسیون روابط عمومی
روابط عمومي در حقيقت مغز متفكر هر سازمان  و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام با سلايق متفاوت است. لذا به اختصار مي توان گفت  هدف روابط عمومي كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان مجموعه ها و  مخاطبان آنها مي‌باشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي و دوسويه  است كه به طور  بالقوه به ايجاد حس اشتراك كمك مي‌كند پس متخصصان روابط عمومي كه نقش هماهنگ كنندة درون مجموعه و ارتباط مجموعه با بيرون را ايفا مي‌كنند بايد از دانش و مهارت‌هاي ارتباطي، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و غيره... برخوردار باشند.
با توجه به رسالت سنگینی كه روابط عمومی (به عنوان زمینه ساز ارتباط دو سویه جهت برقراری تفاهم متقابل و حفظ این ارتباط) برعهده دارد، ضرورت اتخاذ شیوه‌های مناسب و الگوهای سنجیده برای اعتلای بیشتر و تقویت روابط عمومی و نیز ایجاد وحدت رویه در امور ارتباطی و تبلیغی بیش از پیش احساس می‌شود.
 
اهداف كميسيون روابط عمومي انجمن:
 1. جلب مشاركت و همفكری اعضاء درتصمیم سازی و تصمیم گیری های مديريتي انجمن.
 2. توسعه و ساماندهی نظام اطلاع رسانی و اطلاع یابی در چارچوب وظایف انجمن.
 3. ايجاد بستر مناسب برای گفتمان مستمر و منظم بين مسئولین انجمن و مخاطبان آن و انعكاس و تشريح ديدگاه‌ها، سياستها و برنامه‌های انجمن.
 4. ایجاد یک بستر تبلیغی و اطلاع رسانی مناسب در زمینه فعاليتهاي انجمن با اولويت اطلاع رسانی الکترونیکي.
 5.  سیاست‌ گذاري حوزه اطلاع رسانی انجمن با اولويت سیاست‌های خبری و تبلیغاتی انجمن.
 
شرح وظايف كميسيون روابط عمومی انجمن :
 1. تهيه ضوابط و آئین نامه‌های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور اطلاع رساني و تبلیغاتی و ايجاد وحدت رويه و نظارت بر حسن اجراي امور تبليغاتي و ارتباطي انجمن جهت تصویب در هیأت مدیره انجمن.
 2.  برنامه ریزی برای ارتباطات مستمر با رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما، خبر گزاری ها، روزنامه‌های كثیر الانتشار و نشریات در حدود سیاستهای مصوب انجمن.
 3. راه‌اندازی اتاق فكر روابط عمومی با حضوركارشناسان و متخصصين رسانه.
 4. طراحي ساختار و شرح وظايف روابط عمومي انجمن براي بخشها و واحدهاي مختلف تحت پوشش انجمن و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت مدیره.
 5. تهیه و تدوین اخبار، بیانیه، اطلاعیه، آگهی و پیام‌های انجمن و اقدام به انعكاس آن در رسانه‌های گروهی در حدود سیاستهای مصوب انجمن.
 6. برنامه ریزی و همكاری در جهت برگزاری همایش ها، گرد همایی ها و جشنواره‌ها و نيز پوشش خبری مراسم مزبور.
 7. ايجاد شبكه هاي اطلاع رسانی و ارتباط مستمر با اعضاء و مخاطبان انجمن.
 8. برنامه ريزی و اجرای مصاحبه‌های مطبوعاتی و رسانه های جمعی مديران و استادان انجمن.
 9. راه اندازي، تكميل، گسترش و به روز رسانی سامانه اطلاع رسانی و ساير ابزار ارتباطي انجمن.
 10. جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوط به عملكرد بخشهاي مختلف انجمن و اعلام گزارش‌های مستمر از آنها.
 11. برنامه ريزي جهت ساخت فیلم و تیزرهای تلویزیونی در جهت آشنايي عموم با انجمن و یا در راستای اهداف انجمن.
 12. تصویربرداری از کلیه مراسم و همایش هاي انجمن و تدوین و تهیه نماهنگ، تیزر و نيز تهیه عكس، اسلاید و ایجاد آرشیو سمعی و بصری انجمن.
 13. راهنمایی و آشنا نمودن مخاطبان انجمن با فعاليتهاي آن بصورت حضوری و الكترونيكی.
 14. برقراری ارتباط متقابل بين اعضاء و كليه ی بخشهاي انجمن و دريافت پيشنهادها، انتقادها و نقطه نظرها به منظور انعكاس آن به مسوولان مربوط و ايجاد سيستم پاسخگويی به ارباب رجوع.
 15. تلاش در جهت استفاده از تكنولوژی‌های نوين اطلاع رسانی به كليه مخاطبين به ويژه از طريق اينترنت و شبكه هاي اجتماعي.
 16. فعال نمودن سيستم نظر سنجی از كليه مخاطبان اعم از اعضاء و غيراعضاء درخصوص اقدامات و فعاليت‌های انجمن.
 17. تهيه و تنظيم گزارش‌های تحليلی در حوزه فعاليت‌هاي انجمن و تهیه بروشور و معرفی انجمن به محیط های بیرونی.
 18. برپائی دوره ها و كارگاه‌های تخصصی ويژه اعضاي كميسيون روابط عمومی درحوزه تخصصی ارتباطات.
 19. برنامه‌ریزی مدون و منسجم در امور ارتباطی و نیز طرح ‌و استفاده از ایده های نو در زمینه روابط عمومی.
 20. راه اندازی بانك جامع اطلاعات از نشريات، خبرگزاری‌ها، شبکه های رایانه ای و...  مرتبط با موضوع فعاليت انجمن آيين دادرسي مدني ايران.
 21. تصمیم سازی در خصوص شبکه های رایا نه ای خبری و تبلیغی انجمن وفق مصوبات هیأت مدیره.
 22. فراهم نمودن زمينه حضور مديران وکارشناسان انجمن در مراسم عمومي و سخنراني آنان.
 23. مشاوره و همفکری با ساير بخشهاي انجمن در خصوص خدمات مرتبط با حوزه روابط عمومی مانند طراحی، گرافیک، انیمیشن، فیلم و سایر موارد هنری.
 24. برقراری ارتباط مستمر و منظم با مسئولین واحدهای روابط عمومی دانشگاهها، سازمانها، ادارات و كليه ی مراجع مرتبط با موضوع فعاليت انجمن به ویژه قوه قضاییه با هماهنگی با کمسیون روابط دانشگا های بین الملل.
 25. تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های كميسيون روابط عمومی و ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی انجمن در استان ها.
 26. تهیه‌ و تنظیم ‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از انجمن‌ برای ‌عرضه به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ انجمن به‌ زبانهای‌ مختلف‌.
 27. انتشار مستمر اطلاعات و اخبار انجمن از طریق وبگاه انجمن و تهیه نشریات تبلیغی، فنی و جزوه هاي خبری داخلی انجمن.
 28.  دريافت گزارش فعاليت ها، طرحها و برنامه‌ها ی واحدهاي مختلف انجمن.
 29. انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی ریاست هيئت مديره انجمن.
لازم به ذکر است که اعلام همکاری در کمیسیون روابط عمومی برای کلیه اعضای انجمن امکانپذیر خواهد بود اما عزیزانی که دارای هریک از توانمندی ها و تخصص های ذیل باشند در اولویت جذب برای کمیسیون روابط عمومی انجمن خواهند بود.
 
اولویت های جذب دراین کمیسیون برای عزیزانی است که:
 1. در حوزه رسانه فعال بوده و ارتباطات مستمر با رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما، خبر گزاری ها، روزنامه‌های كثیر الانتشار و نشریات داشته باشند.
 2. درتولید محتوا اعم ازتهیه وتدوین اخبار، بیانیه، اطلاعیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی فعال و دارای تجربه باشند.
 3. دربرگزاری همایش ها، گرد همایی ها و جشنواره‌ها دارای تجربه باشند.
 4. توانمند درايجاد و اداره شبكه هاي اطلاع رسانی اعم از وب سایت و شبکه های اجتماعی.
 5. فعال و توانمند در حوزه دربرنامه ريزي و ساخت فیلم و تیزرهای تلویزیونی اعم از تهیه کننده، نویسنده، کارگردان، فیلمبردار،عکاس، تدوین گر و سایر عوامل جهت ساخت برنامه و پوشش کلیه مراسمات و همایش هاي انجمن و ایجاد آرشیو سمعی و بصری.
 6. در زمینه طراحی، گرافیک، انیمیشن وسایرموارد هنری.
 7. و سایر تخصص های مرتبط با کمیسیون روابط عمومی.
کمیسیون روابط عمومی
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

 
لطفا منتظر بمانید ...