شرایط همکاری در کمیسیونهای تخصصی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

در راستاي اجراي مصوبه هيات مديره انجمن علمي آيين دادرسي مدني ايران و به منظورايجاد فضاي مشاركت اعضاي محترم انجمن دركميسيون هاي تخصصي ايجاد شده، بدينوسيله مراحل اعلام همكاري عزيزان در كميسيونهاي مربوطه بشرح ذيل اعلام ميگردد:

1- هريك از اعضاي انجمن فقط در يك كميسيون ميتوانند اعلام همكاري نمايند.

2- اعضايي مي توانند در كميسيونهاي مربوطه اعلام همكاري نمايند كه مراحل ثبت نام نهايي و مرحله درخواست كارت عضويت خود را از طريق وب سايت انجمن بطور كامل طي نموده باشند.

3- علاقمندان ميتوانند از منوي كميسيون هاي انجمن وارد صفحه هريك از كميسيون ها شده و دربخش اهداف كميسيون نسبت به مطالعه كامل اهداف و شرح وظايف كميسيون مربوطه اقدام نموده.

4- درصورتي كه مراحل اعلام همكاري صحيح انجام شود درمرحله پاياني پيغام موفقيت نمايش داده خواهد شد.

5- پذيرش عضويت رسمي عزيزان در هريك از كميسيون ها بعد از بررسي صلاحيت ها و سوابق مربوطه توسط رييس كميسيون مربوطه وبعد ازتاييد نهايي هيات مديره انجمن خواهد بود لذا به عزيزان توصيه مي گردد درثبت كامل اطلاعات وسوابق مرتبط دقت فرمايند. و دربخش توضيحات نيز ميتوانند هرگونه توضيحي كه در پذيرش عضويت آنها آنها موثر باشد را ذكر فرمايند.

6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص پذيرفته شدگان عضويت در كميسيون ها و زمان شروع فعاليت آنها از طريق وب سايت انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران اطلاع رساني خواهد شد.

اعلام همکاری
لطفا منتظر بمانید ...